ÇOCUĞUNUZUN ÖĞRENME STİLİ HANGİSİ?

27.12.2019
280
ÇOCUĞUNUZUN ÖĞRENME STİLİ HANGİSİ?

Öğrenme stilleri, öğrencinin öğrenme sürecindeki tüm tercihleridir. Bireyin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını etkileyen; çevresel ve algısal tercihlerinin oluşturduğu bir bütündür. 

Öğrenme stilleri kişiye özgüdür ve hiçbirinin bir diğerine üstünlüğü yoktur. Öğrenci, sadece bir öğrenme stiline sahip değildir. Hepsini içinde barındırır ama bazıları daha baskındır.  

Öğretmenin öğretme yöntemiyle, öğrencinin öğrenme stili paralelse, öğrenme süreci daha başarılıdır. Diğer yandan öğrenme stilinin farkında olan bir öğrenci, çalışmalarından daha nitelikli sonuçlar alacak ve hedeflerine kısa yoldan ulaşacaktır. Akademik başarı için gereken çok çalışmak değil, bilinçli çalışmaktır. Bu nedenle öğrencinin hangi öğrenme stilinin baskın olduğunun bilmesi eğitim sürecini olumlu anlamda etkileyecektir. 

Üç farklı öğrenme stili vardır; görsel, işitsel, kinestetik. Bunlardan herhangi birisi daha iyi veya daha kötü değildir.  

  1. Görsel Öğrenme Stili: Genellikle düzenli ve titizidirler, karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar. Araç gereçlerin yeri bellidir ve bunların yeri değiştirilmez. Çantaları, dolapları her zaman düzenlidir. Dağınık ortamlarda çalışamazlar. Yazmayı sevmeseler de defterlerini düzenli kullanırlar. Kullanılmış, yıpratılmış kitapları hiç sevmezler. Çok hareketli değildirler. Okul kıyafetleri düzenlidir. Ödevlerini itina ile yaparlar. Sözlü talimatları takip etmekte zorlanırlar. Talimatların sistemli ve basamaklı olması onları rahatlatır. Kurallara uymak ve disiplinli olmak en önemli özellikleridir. Karmaşık ve ne olacağı belli olmayan işlerde huzursuz olurlar.Okudukları metinlerdeki hataları çabuk fark ederler. Bilgileri görüntü olarak hafızalarına kaydederler. En hızlı ve başarılı okuyan gruptur. Fakat işitsel özellik taşımazlarsa, ahenkli ve güzel okuma konusunda başarılı olamazlar. İnsanların yüzünü hatırlar ama ismini unuturlar. Ders çalışırken derli toplu, karışık veya kalabalık olmayan bir yere ihtiyaçları vardır. Ders kitabında ya da metinlerdeki resimlerden çalışmak bu öğrenciler için çok uygundur. Sessiz ortam ister. Ne yapılacağını görmeden hareket etmekte zorlanır. Gürültülü ve hareketli bir çevrede çalışamaz. Görsel resim ve malzeme olmadan öğretmenini dinleyemez. Sıkıcı ve düzensiz bir sınıfta çalışmak istemez. Konsantrasyonunu bozan ışığın altında çalışmaktan hoşlanmaz. Dağınık masada çalışamazlar. Masadaki her materyalin kendi yeri vardır. Tam öğrenme için çalışılan dersin görsel materyallerle desteklenmesi gerekir. Şema, grafik, harita çok etkilidir.  
  1. İşitsel Öğrenme Stili: Diğerlerine göre daha konuşkandırlar, derste kendi kendilerine konuşabilirler. Sessiz okumakta zorluk çekerler, kulaklarının duymadıklarını anlamakta zorlanırlar. İşitseller düşünürken de düşündüklerini sesli hale getirirler. En iyi işiterek öğrenirler. Yabancı dil öğrenmeye yatkındırlar. Ses belleği kullanırlar. Konuşma ve dinleme becerileri çok iyidir. Okuma ve yazma becerilerinde zorlanabilirler. Şarkıları baştan sona sadece dinleyerek öğrenebilirler. Yüksek sesle okumakla ya da teybe kaydedilmiş materyali dinlemekle öğrenmelerine katkıda bulunurlar. Başka bir arkadaşla çalışmak da faydalı olabilir. Karşılaştığı insanların yüzlerini unutur ama isimlerini hatırlar. Sözlülerde başarılı olurlar. Uzun süre sessiz kalmakta  sıkıntı yaşar. Ses ve müziğe duyarlıdırlar.  
  1. Kinestetik Öğrenme Stili: Dokunulmaktan nefret ederler lakin dokunmayı severler. Düşme, itme, çekme, çarpma son derece doğal davranışlardır. Görsel kişiler bu tür kişilere tahammül edemezler, çünkü kinestetik kişilerin kıyafetleri genellikle dağınıktır. Eşyalarının karışık olmasından rahatsız olmazlar. Tertipli olmak için çaba göstermezler. Oturdukları yerde uzun süre oturamazlar. Kas belleği kullanırlar. Parmak kaldırmak, öğretmenin kendisini görmesini beklemek zaman kaybıdır, o direkt harekete geçer. En iyi yaparak algılarlar, öğrenirler. Konuşurken ellerini ve kollarını bol bol kullanırlar. Sık sık ara vermeye gereksinim duyarlar. Sözcükleri ya da sözel bilgileri öğrenirken onları kuma ya da kile yazmak faydalı ve eğlenceli olacaktır. Öğrenirken ellerini kullanabileceği her fırsat yardımcı olacaktır. Ders çalışırken hareket ederler, daha iyi öğrenirler. Çeşitli spor ve danslarla uğraşmayı sever, yarışma ve maceralardan hoşlanır. Koşma, sıçrama, atlama gibi büyük motor kaslarını kullanacağı faaliyetleri sever. Deneme-yanılma ve keşfetme yoluyla öğrenir. Canlandırma, taklit yapma, gezerek öğrenme, performansa dayalı öğrenme. Performansa ve projeye dayalı değerlendirmelerde başarılı olur. Okunaklı en yazısına sahip değildir. Dışa dönük, rahattır. Fiziksel bir hareket olmaksızın duygularını açıklayamaz. Sınıf yerine laboratuarda daha iyi öğrenirler.  

Bütün öğrenciler öğrenebilir. Ancak her öğrencinin öğrenme stili ve hızı farklıdır.  

Önemli olan onların neler yapabildiğini bilmek, yapamadıklarıyla ilgili de uygun öğretimi sunmaktır.  

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.